Oficiálna webová stránka SPŠ Svidník je presmerovaná na adresu

www.spssvidnik.sk